Meteen naar de inhoud

Muziek op Schoot

Voor kinderen van 0 - 4 jaar

Wat is Muziek op Schoot?

Kort gezegd is het: spelen met muziek

In de Muziek op Schootlessen staat het spelenderwijs samen met je kind met muziek bezig zijn centraal. Door middel van praktische liedjes en muziek-spelletjes worden dagelijkse bezigheden zoals opruimen, tanden poetsen en wandelen een spel.De band met je kind, het van elkaar genieten en samen spelen, staat voorop.  Ondertussen wordt op professionele wijze de muzikale basis gelegd: het kind ervaart muziek in al zijn soorten tijdens het spel: door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden of zelf te bewegen of door gewoon te luisteren. 

Muziek op Schoot is er voor (groot)ouders met hun baby (vanaf 4 maanden), dreumes of peuter tot 4 jaar oud. 

Waarom Muziek op Schoot?

Muziek op Schoot staat voor intimiteit tussen ouder en kind

Naast schootspelletjes wordt er op muziek gezongen, gestapt, gedanst en spelen de kinderen op muziek- instrumenten. Ook zijn er korte relaxmomenten waarin geluisterd wordt.Het allerbelangrijkste is om samen plezier te hebben en al spelend en ontdekkend worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd zoals de taalontwikkeling, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen bieden een afwisselend programma waarbij spelenderwijs een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van je kind. Samen met je kind muziek maken levert ook nog eens een heleboel liedjes op die je thuis tijdens de dagelijkse routine kunt zingen. 

10 redenen om muziek te maken met je kind

  1. Liefde – Als je zingt met je kind, leert het jou en je stem kennen. Je bent de eerste belangrijke stem in zijn leven. Je kind leert dat je van hem houdt. Je hoeft echt geen mooie stem te hebben. Zing gewoon voor hem: jij bent zijn ‘ster’.
  2. Herkenning – Jonge kinderen zijn gebaat bij veiligheid. Vaste liedjes helpen bij de dagelijkse activiteiten. Ze geven herkenning en voorspelbaarheid, je kind weet wat er komt.
  3. Spelen – Door met je kind te zingen en te spelen is er interactie, je hebt samen plezier en leert elkaar steeds beter kennen.
  4. Taalontwikkeling – De taalontwikkeling ligt dichtbij de muzikale ontwikkeling. Als je zingt en praat tegen je kind, leert het woorden, taalstructuren en communicatie. Door zingen wordt het taalbegrip gestimuleerd.
  5. Nieuwe woorden – In de liedjes zing je over van alles. Je kind leert woorden te associëren met personen, dieren en dingen. Als je zingt over de knuffelpoes die in zijn bedje ligt, deze laat zien en een miauw-geluid maakt leert je kind dat dat bij elkaar hoort. Zo komen er steeds nieuwe woorden en begrippen langs die je benoemt en die het kind leert kennen: de delen van je lichaam, het speelgoed, maar ook bijvoorbeeld de handelingen die je uitvoert: ik ga je wassen.
  6. Ritme en rijm – In de liedjes en versjes zit veel regelmaat, de woorden worden ritmisch gezongen of gesproken in een maat. Daardoor kun je de woorden veel beter onthouden. Het rijmen draagt daaraan nog eens extra bij.
  7. Het hele gezin betrekken – Met zingen kan iedereen meedoen. Het schept een enorme band als je met het hele gezin samen zingt. Maak er een familie-happening van.
  8. De eigen naam leren kennen – In veel liedjes kun je de naam van je kind zingen. Hierdoor gaat het zijn naam steeds beter kennen en weet na verloop van tijd dat die naam bij hem hoort.
  9. Beter luisteren – Voor de taalverwerving (ook later voor het lezen) en voor communicatie is het belangrijk goed te kunnen luisteren en nuances te leren onderscheiden. Door veel te zingen worden de oren gescherpt.
  10. Liedjes en muziek helpen om je gevoelens te begrijpen of te veranderen – Liedjes bieden troost, rust of maken je blij. Het helpt je om te leren met je gevoelens om te gaan.