Meteen naar de inhoud

Muziek en bewegen met ouderen

Cliënten, patiënten, vrijwilligers en bewoners van diverse woon- en zorginstellingen

Sociale verbinding​

De workshop Muziek en bewegen met ouderen richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. Sociale verbinding staat hierbij centraal. Door het gezamenlijk muziek maken met behulp van verschillende instrumenten en materialen, door zingen en bewegen in combinatie met diverse spelvormen, worden de ouderen gestimuleerd actief te participeren vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden.

Muziek maken wordt vaak in verband gebracht met de ontwikkeling van het brein bij jonge kinderen en dit geldt zeker ook voor ouderen. Nieuwe stimulansen waarbij verschillende zintuigen worden geprikkeld, gepaard gaande met beweging en veel plezier, zijn voor ouderen zeer verrijkend.

Foto ouderen 2

Workshops

De workshops die ik geef zijn uitermate geschikt voor onder andere dementerende ouderen. Door middel van zingen, bewegen, het bespelen van instrumenten en het gebruik van diverse materialen stimuleer ik het geheugen, de concentratie, expressie, motoriek en zingeving.

Je bent nooit te oud om te leren! In de workshops leer je hoe je tijdens de educatieve activiteiten ouderen zelf actief kunt laten zijn door het maken van keuzes, zelf dingen bedenken en het meebeslissen tijdens de workshops. Als workshopleider leer ik de cliënten of bewoners te verleiden tot kunstzinnige activiteiten en actieve kunstbeleving.